Віктор Кунах

КУНАХ
Віктор Анатолійович

українська версія
english version

Дата народження: 28.04.1946.

Освіта: Вища, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1969 р.)

Вчений ступінь: доктор біологічних наук. Рік присудження вченого ступеню: 1989.

Вчене звання: Професор, Член-кореспондент НАН України. Рік присудження вченого звання: 1993, 1997.

Основне місце роботи: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Посада: Завідувач відділу генетики клітинних популяцій.

Звання та нагороди: Лауреат премії ім. В.Я.Юр'єва НАН України (2002); Медаль "За трудовую доблесть" (1986); Срібна та дві бронзові медалі ВДНГ СРСР (1986, 1987, 1988).

Науковий напрямок: Культура клітин і тканин рослин, клітинні лінії - продуценти біологічно активних речовин, біотехнологія, генетика, клітинна біологія, фізіологія рослин.

Кількість публікацій: Понад 300 наукових публікацій, 29 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Робочий телефон: (044) 5260798. Домашній телефон: (044) 5261295. Факс: (044) 5260759. E-mail: kunakh@imbg.org.ua

Вибрані публікації:

 1. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. К.: Логос, 2005, 730 с.
 2. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К.: Поліграфконсалтінг, 2003, 520 с.
 3. Andreev I.O., Spiridonova K.V., Solovyan V.T., Kunakh V.A. Variability of ribosomal RNA genes in Rauvolfia species: parallelism between tissue culture-induced rearrangements and interspecies polymorphism. Cell Biology International, 2005, 29, p. 21-27.
 4. Кунах В.А. , Кацан В.А. Биосинтез изохинолиновых алкалоидов мака в природе и в культуре in vitro. 2. Мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.) //Укр. біохім. журн., 2004, т. 76, N5, с. 29-44.
 5. Андрєєв І.О., Спірідонова К.В., Кунах В.А. Перебудови рослинного геному в культурі клітин in vitro // Биополімери і клітина, 2004, т. 20, N1-2, с. 42-49.
 6. Андреев И.О., Спиридонова Е.В., Кунах В.А., Соловьян В.Т. Старение и утрата всхожести семян ржи сопровождается уменьшением фрагментации ядерной ДНК по границам петлевых доменов // Физиол. раст., 2004, т. 51, N2, с. 269-277.
 7. Кунах В.А., Можелевская Л.П., Адонин В.И., Губарь С.И. Продуктивность и генетическая структура клеточных популяций женьшеня Panax ginseng C. A. Mey. в культуре in vitro // Биотехнология, 2003, N3, с. 25-35.
 8. Кунах В.А., Можелевская Л.П., Губарь С.И. Особенности получения и продуктивность суспензионных культур и клеточных клонов раувольфии змеиной Rauwolfia serpentina Benth. in vitro // Биотехнология, 2001, N4, с. 9-21.
 9. Кунах В.А. Изменчивость растительного генома в процессе дифференцировки и каллусообразования in vitro // Физиология растений, 1999, т. 46, N6, С. 919-930.
 10. Дуган О.М., Бариляк І.Р., Нестер Т.У., Дворник А.С., Кунах В.А. Дослідження антимутагенної активності екстрактів із біомаси культивованих клітин деяких лікарських рослин у тесті Еймса // Цитология и генетика, 1999, т. 33, N6, с. 19-25.
 11. Поронник О.А., Кунах В.А., Адонин В.И. Накопление шиконина и цитологические особенности высокопродуктивной клеточной линии Arnebia euchroma при поверхностном и глубинном выращивании // Биополимеры и клетка. - 1999. - Т. 15, N6. - С. 501-509.
 12. Zakhlenjuk O.V., Kunakh V.A. Arnebia euchroma: In vitro culture and The production of shikonin and other secondary metabolites / Biotechnology in agriculture and forestry. Vol.41. Medicinal and aromatic plants X. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 1998, p. 28-44.
 13. Kunakh V.A. Somaclonal variation in Rauwolfia / Biotechnology in agriculture and forestry. Vol. 36. Somaclonal variation in crop improvement II. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, p. 315-332.

Created 26 May 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top